Ultimo Design

Terms of trade 

For at handle på ultimo.dk skal du være over 18 år og være i besiddelse af et gyldigt kreditkort. Når du bestiller en ordre, bekræfter du ligeledes, at alle oplysninger vedrørende din ordre er korrekte, at du er autoriseret bruger af kreditkortet, og at der er dækning for bestillingens beløb.

I forbindelse med elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet.

Når din ordre er accepteret, modtager du en e-mail med en ordrebekræftelse, og dermed er en kontrakt mellem os indgået. Hvis du opdager en fejl i din placerede ordre, bedes du kontakte mig hurtigst muligt.

Der tages forbehold for prisændringer og udsolgte varer.

Leveringstid 1-8 hverdage. Grundet travlhed kan der forekomme 1-2 dages yderligere leveringstid.

Bemærk venligst; jeg genbruger emballage. Det betyder, at du kan modtage en allerede brugt papkasse som en ydre kasse. Naturligvis sørger jeg for, at din ordre indeni er pænt pakket.

Betaling

Vi accepterer betalingskort og kreditkort via Stripe.

Betalingssystemet sender dig pr. automatik en ordrebekræftelse på den e-mail du har opgivet under kundeoplysninger. Det betyder, at en vare kan være udsolgt, selvom den kan bestilles i webshoppen. Derfor trækkes pengene først fra din konto, den dag varerne sendes.

Alle priser, der er vist i web-shoppen, er inklusiv moms og eksklusiv fragt og ekspedition. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Fragt i Danmark

Fragt i Danmark koster 80 kr. per ordre.

Ordre pakkes og sendes hurtigst muligt og du får besked når varen er afsendt fra butikken. Hvis du vil være sikker på at din ordre kommer frem på et bestemt tidspunkt, kan du kontakte mig på ultimo@ultimo.dk / +45 40429002. Bemærk at der under ferie og ved højtider kan være længere leveringstid.

Fragt i EU

Jeg sender gerne til lande i EU. Fragten koster 150 kr. / € 20 per forsendelse. Den endelige pris for din ordre, levering og ekspedition vil fremgå når ordren skal betales.

Bemærk venligst at der ikke kan leveres til P.O. adresser.

Alle priser er inklusive danske skatter og afgifter, dermed også dansk moms på 25%

Fragt uden for EU

Jeg sender gerne din ordre til lande uden for EU. Fragten koster 300 kr. / € 40 per forsendelse. Den endelige pris for din ordre, levering og ekspedition vil fremgå når ordren skal betales.

Bemærk venligst at der ikke kan leveres til P.O. adresser.

Alle priser er inklusive danske skatter og afgifter, dermed også dansk moms på 25%

Bemærk: forsendelsesgebyrer refunderes ikke. Ultimo Design er ikke ansvarlig for told eller toldafgifter for ordrer, der sendes til udlandet. 

Returnering og fortrydelsesret

Du har altid 14 dages returret når du handler i webshoppen, gældende fra den dag du har modtaget varerne. Betingelserne for at fortryde et køb er som følger:

·       Varen skal returneres til os senest 14 dage efter du har modtaget den. Leveringsomkostninger tilbagebetales ikke.

·       Varen skal tilbagesendes i samme stand, som ved modtagelsen i original indpakning. Hvis en vare er brugt, ødelagt eller det på anden måde er åbenbart, at dens salgsværdi er forringet som følge heraf, kan købet ikke fortrydes.

·       Varen skal returneres forsvarligt indpakket i original emballage (ved originalemballage menes æske eller anden emballage, specielt beregnet til varen). Det er vigtigt at varerne ikke kan bevæge sig rundt i kassen, hvis der er tale om skrøbelige varer. Ultimo Design er ikke ansvarlig for varen under returforsendelse.

·       Alt udsalg er FINAL SALE, og kan derfor ikke returneres/refunderes. Såfremt kunden alligevel returnerer varen, er kunden selv ansvarlig for at få sendt pakken tilbage til sig selv.

·       Returneringen skal ske for egen regning.

·       Kunden bedes henvende sig til ULTIMO Design på ultimo@ultimo.dk / +45 40429002 før returnering af købte varer finder sted.

·       Tilbagebetaling vil ske senest 30 dage efter modtagelse af returvaren. 

·       Returvarer må IKKE sendes pr. efterkrav.

 

Returner venligst varen til:

Nakke Østvej 53

Nakke

4500 Nykøbing Sj.
Denmark
OBS – Vær opmærksom på, at jeg ikke afhenter pakker sendt retur til pakkeshop. 

Reklamationsret og fejl i varebeskrivelser

Reklamationer ifølge den danske reklamationsret skal ske inden for rimelig tid, dvs inden 2 måneder efter, en evt. fejl eller mangel er konstateret.

Selv om jeg bestræber mig på, at alle detaljer, beskrivelser og priser er korrekte, kan der desværre opstå fejl. Når fejlen opdages, vil kunden blive informeret hurtigst muligt, hvorved kunden vil få mulighed for at bekræfte ordren til den korrekte pris eller annullere den. Hvis jeg ikke er i stand til at kontakte dig, vil din ordre blive annuleret. ULTIMO.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser på levering.

Firmaoplysninger

ultimo.dk

Administration:

Nakke Østvej 53

Nakke

4500 Nykøbing Sj.
Denmark

Telefon: +45 40429002
E-mail: 
ultimo@ultimo.dk
Virksomhedsnummer/CVR: 22011537

 

Butik og Showroom:

Toldbodvej 3
4581 Rørvig
Denmark

Om sikkerhed og nethandel

I forbindelse med elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode via Stripe.

ultimo.dk får meddelelse om betalingen via pengeinstitutterne, og kommer aldrig i besiddelse af dine indtastninger. Når du benytter Dankort, Visa eller et af de øvrige kort, opnår du en nem og sikker betaling. Du indtaster dine kortoplysninger via en sikker og fortrolig forbindelse administreret af pengeinstitutterne.

Cookies og persondatapolitik

ultimo.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som modtages. 

 

Terms of Trade

To shop at Ultimo.dk, you must be over 18 years of age and be in possession of a valid credit card. When you place an order, you also confirm that all information regarding your order is correct, that you are an authorized user of the credit card and that there is coverage for the total sum of the order. When using electronic payment, a secure encrypted method is used through the Web shop system. Once your order has been accepted, you will receive an email with an order confirmation, thereby committing both parties. Should you discover an error in your placed order, please contact me as soon as possible. Products may be subject to price changes or being out of stock.

Delivery time 1-8 working days. In busy seasons there may be an additional 1-2 days of delivery time.

Please note that I recycle used packaging. This means that you may receive an already used cardboard box as an outer layer. Of course, I will make sure that your order is nicely packaged inside.

Payment

We accept debit and credit cards through Stripe. The payment system automatically sends you an order confirmation to the email address you have provided in the customer information section. This means that an item may be sold out, though it appears to be available. Therefore, your payment will not be deducted from your account before your order is shipped. All prices shown in the Web shop include VAT and exclude shipping and handling. Ultimo.dk make reservations for printing errors, as well as products being subject to price changes or being out of stock.

Shipping in Denmark

Shipping in Denmark costs 80 DKK per order.

Orders are packed and sent as soon as possible, and you will be notified when the order has been shipped from the store. If you want to make sure that you order arrives at a certain time, you can contact me at ultimo@ultimo.dk / +45 40429002.

Note that during holidays delivery times may vary.

Shipping in the EU

I am happy to ship orders to countries in the EU. Shipping costs 150 DKK / 20 Euro per shipment. The total price for your order, delivery and handling will be visible when the order is to be finalized. Please Note: No deliveries to P.O. addresses.

All prices include Danish taxes and duties, including Danish VAT of 25%

Shipping outside the EU

I am happy to ship orders to countries outside the EU. Shipping costs 300 DKK / 40 Euro per shipment.  The total price for your order, delivery and handling will be visible when the order is to be finalized. Please Note: No deliveries to P.O. addresses. Note: Shipping fees are non-refundable. Ultimo Design is not responsible for customs duties on orders shipped abroad.

Return Policy

You always have a 14-day right of return when you shop in the Web shop, valid from the day you received the goods. The conditions for canceling a purchase are as follows:

·       The item must be returned to us no later than 14 days after you received it. Delivery costs are non-refundable.

·       The item must be returned in the same condition as when received in original packaging. If an item has been used, damaged or it is otherwise obvious that its sales value has deteriorated as a result, the purchase cannot be undone.

·       The item must be returned securely wrapped in original packaging (original packaging refers to any box or other packaging specially designed for the item). It is necessary to securely fasten fragile goods within the packaging to avoid damage during freight. Ultimo Design is not responsible for the item during return shipping.

·       All sales are final sales, and therefore cannot be returned/refunded. Should the customer still return the item, the customer will be responsible for the shipping to and from Ultimo Design addresses.

·        All returns are made on customer´s expense.

·        We ask the customer to contact ULTIMO Design at ultimo@ultimo.dk / +45 40429002 before returning any items.

·       Refunds will be made no later than 30 days from receipt of the returned items.

·       Returned items may NOT be sent by COD.

Please return the item to:

Nakke Østvej
Nakke
4500 Nykøbing Sj.
Denmark

Please note that we do not pick up packages mailed to package shops.

Right of complaint and errors in product descriptions

Complaints according to the Danish right of complaint must be made within reasonable time, i.e. within 2 months after a possible error or defect is found.

Although we strive to ensure that all details, descriptions, and prices are correct, errors may unfortunately occur. When the error is discovered, the customer will be informed as soon as possible, whereby the customer will have the opportunity to confirm the order at the correct price or cancel it. If I am unable to contact you, your order will be cancelled. Ultimo.dk cannot be held responsible for any delays in delivery.

Company information

Ultimo.dk

Administration:

Nakke Østvej 53
Nakke
4500 Nykøbing Sj
Denmark

Phone: +45 40429002

Email: ultimo@ultimo.dk

Company code / CVR: 22011537

Shop and Showroom:

Toldbodvej 3
4581 Rørvig
Denmark

Security and E-commerce

When using electronic payment, a secure encrypted method via Stripe is used.

Ultimo.dk is notified of the payment via the banks, and never comes in possession of your entries. When using Visa or other cards, you will experience an easy and secure payment. Your card information is entered via a secure and confidential connection managed by the banks.

Cookies and data policy

Ultimo.dk fully respects all requests for confidentiality of personal information submitted online. And holds awareness of the need for appropriate protection and proper processing of all personal information received.