MAXIMA  Ændringer / Förändringar i 2018:

 

Ændringer:

MAXIMA fabrikken og jeg ændrer vort samarbejde.

Vi er blevet enige om, at jeg fra sommeren 2018 sælger de store, klassiske MAXIMA tasker som agent for fabrikken - og ikke som hidtil som lagerførende importør. Dette medfører lavere priser, men også ændrede handelsbetingelser. Ring evt. til mig for yderlige oplysninger.

De velkendte, mindre tasker, cross-overs samt accessories fortsætter som hidtil i eget firmanavn, ULTIMO, med tilføjelse af Scandinavia - ULTIMO SCANDINAVIA

Jeg har designet et par nye ULTIMO SCANDINAVIA modeller til min kollektion, som præsenteres på FORMEX messen januar 2019.

 

Förändringar:

MAXIMA-fabriken och jag kommer att förändra vårt samarbete.

Vi har kommit överens om att jag under 2018 säljer de välbekanta medelstora och stora, klassiska MAXIMA väskorna som agent för fabriken och inte, som hittills, lagerförande importör. Detta medför lägre priser men också förändrade handelsvillkor. Ring ev till mig om ytterligare upplysningar.

De välbekanta, mindre väskorna, cross-overs samt accessoarerna fortsätter på samma sätt som nu, under eget firmanamn  ULTIMO SCANDINAVIA

Jag har designat ett par nya ULTIMO SCANDINAVIA modellar, som präsenteras på FORMEX januari 2019.